TU ERES ESA LIBERTAD SOÑADA

Página siguienteArchivo

fuckthebabylonsystem:

Ya running and ya runningAnd ya running away.Ya running and ya runningBut ya can’t run away from yourself. - Bob Marley